Maa-ainesmyynti- ja kuljetukset

Salaojasepeli raekoko 16-31 mm

Perustusten alle kapillaarikatkoskerrokseen. Koristesepelinä esim. sokkelin reunoilla voidaan käyttää myös imeytyskenttiin.