Maa-ainesmyynti- ja kuljetukset

Kalliomurske raekoko 0-31 mm

Tien ja pihan kantavaan kerrokseen tai kulutuskerrokseksi sekä asfalttipohjien tasauskerrokseksi ja perustusten alustäyttöön.