Maa-ainesmyynti- ja kuljetukset

Kalliomurske raekoko 0-22 mm

Tien ja pihan kantavan kerroksen päälle kulutuskerrokseksi sekä asfalttipohjien tasauskerrokseksi.