Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§

Rekisterin pitäjä

Oulun Autokuljetus Oy, Y-tunnus 0187366-3
Merilinja 2, 90400 OULU
Puhelin: 044 7125 000

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jarkko Leiviskä
Puhelin 044 7125 870
Sähköpostiosoite: jarkko.leiviska@oak.fi

Rekisterin nimi

Oulun Autokuljetus Oy:n Kotisivujen työpaikkahakemukset sekä palaute ja tiedusteluyhteydenotot

Rekisterin käyttötarkoitus, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Ottaa työnantajana vastaan työnhakijoiksi ilmoittautuvien työpaikkahakemuksia (tiettyyn tehtävään tai ns. avoin hakemus). Ottaa yrityksenä vastaan palautetta ja tiedusteluja.

Rekisterin tietosisältö

Haettavan työpaikan tiedot, hakijan yhteystiedot ja syntymä-aika, hakijan koulutus- ja työkokemustiedot ja lisätiedot.

Palaute- ja tiedustelulomakkeen osalta nimi ja sähköposti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot perustuvat hakijan antamiin tietoihin.

Henkilötietojen säilyttäminen ja käsittelyn rajoittaminen

Tietoja säilytetään 6 kk tai kirjanpitolain mukaisesti.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

Tietojen luovutukset EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto, miten suojattu:

Rekisteröityjen tietoja sisältävät tulosteet säilytetään mapissa lukollisessa kaapissa lukitussa huoneessa/tilassa siten, että asiattomat eivät pääse niihin käsiksi.

B Sähköinen aineisto, miten suojattu:

Rekisteri on suojattu järjestelmän salasanoin. Vain pääkäyttäjä voi muuttaa käyttöoikeuksia.

Järjestelmää käytetään lähiverkkoympäristössä. Palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa.

Tietokoneet, joilla järjestelmää käytetään, on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmän käyttö edellyttää käyttäjäkohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeus rekisteriin on vain sitä työssään tarvitsevilla henkilöillä.

Järjestelmästä suoritetaan säännöllisesti varmuuskopiointi, jota säilytetään lukitussa paikassa.

Rekisteriin tallennettavien informointi

Kiinteistössä on pyynnöstä nähtävissä rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, korjauttaa tai pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot henkilörekisteristä uuden EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Pyynnöt tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit

Riskit minimoitu, käsittelijöinä on vain henkilöt, joilla siihen oikeus. Käsittelijät on koulutettu, ohjeistettu ja heillä on salassapitovelvollisuus.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukainen oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen

Tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan uuden EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Evästeet

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa kävijän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun kävijän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeet eivät vahingoita kävijän laitetta tai tiedostoja. Eväste voidaan tallentaa kävijän laitteelle pysyvästi tai se voidaan poistaa palvelun käytön jälkeen.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

Sivuston omat evästeet

Sivuston omiin evästeisiin voidaan tallentaa sivuston käyttöön tarkoitettuja kävijäkohtaisia tietoja ja asetuksia, kuten esimerkiksi käyttäjänimi, palvelun sisäänkirjautumistiedot, kieli- tai aluevalinta. Tietoja käytetään sivuston toimintojen toteuttamiseen, mukauttamiseen ja käyttäjän tekemien valintojen muistamiseen. Nämä evästeet saattavat olla sivuston toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Evästeisiin ei tallenneta tietoa, jota käytettäisiin markkinointiin tai kävijöiden seurantaan muissa palveluissa tai muilla sivustoilla.

Kolmannen osapuolen evästeet

Keräämme kolmansien osapuolien tarjoamien palvelujen avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Kävijäseurannan ja analytiikan toteuttamiseksi palvelut voivat tallentaa omia evästeitään, sekä hyödyntää ja yhdistää tietoja, joita palvelu on kerännyt samasta kävijästä eri sivustoilla.

Varmistamme että EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella käyttämämme pilvi- tai muut verkkopalvelut toimivat henkilötietolain mukaisesti.

Lisätietoja kunkin palveluntarjoajan toiminnasta, kerättävistä tiedoista, evästeiden käytöstä ja tietosuojakäytännöistä voit lukea kyseisen palveluntarjoajan omalta sivustolta.

Sivustolla käytettävät palvelut

Käytämme sivustolla myös ulkopuolisia palveluita esimerkiksi markkinoinnin seuraamiseen ja palvellaksemme asiakkaitamme entistäkin paremmin. Alla on lyhyet kuvaukset käyttämistämme ulkopuolisista palveluista. Suosittelemme, että tutustutte lisäksi palveluiden omiin tietosuojakäytäntöihin.

Google Analytics

Google Analytics on Googlen seurantatyökalu, joka kertoo muun muassa kuinka paljon sivustolla on vieraita tiettyinä aikoina ja mitä kautta kävijät tulevat sivustolle. Käytämme Analyticsiä markkinoinnin ja kohderyhmien käyttäytymisen seuraamiseen.

Lisätietoja: Googlen tietosuojakäytännöt ja Google Analyticsin tietosuoja- ja turvallisuusperiaatteet

Evästeiden hallinta

Voit poistaa olemassa olevat evästeet, sekä estää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org. Evästeiden poistaminen käytöstä voi kuitenkin olla esteenä sivuston asianmukaiselle toimimiselle.

Voit hallita Your Online Choices -palvelun avulla, miten tietojasi kerätään ja käytetään monessa eri palvelussa.