Maa-ainesmyynti- ja kuljetukset

Louhe raekoko 0-500 mm

Käyttää mm. maaluiskien tukemiseen ja verhoiluun.