Maa-ainesmyynti- ja kuljetukset

Kalliomurske raekoko 0-11 mm

Tien ja pihan pintarakenteeksi tai kulutuskerrokseksi.