Maa-ainesmyynti- ja kuljetukset

Kalliomurske raekoko 0-150 mm

Käytetään mm. luiskien tukemiseen ja verhoiluun sekä ojien luiskatäyttöön