Inex Partners ja Oulun autokuljetus ottavat kaasuauton käyttöön Pohjois-Suomen jakelualueella

Inex Partners Oy:n strategian mukaisesti yrityksen toiminta on hiilinegatiivista vuoteen 2025 mennessä. Kuljetuksessa tavoitteena on vähentää kotimaan kuljetusten päästöjä 20% vuoden 2018 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Muiden keinojen ohella, lisäämme uusiutuvia tai vaihtoehtoisia polttoaineita Inexin toiminnassa 10 prosentilla vuoteen 2025 mennessä.

OAK tavoittelee oman toimintansa osalta hiilineutraalia tilaa 2030 mennessä. Tavoite kattaa kaikki terminaali- ja logistiikkatoiminnot. Vastaamme näin myös asiakkaidemme ilmastopoliittisiin tavoitteisiin, jotka edellyttävät hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Inexin ja OAK:n välisen yhteistyön myötä kaasuauton käyttöönotto Pohjois-Suomen jakelualueella on toteutettu tänä vuonna Inexin päästövähennysten toteuttamiseksi. Pohjois-Suomen jakelualueen vaihtoehtoisten polttoaineiden hyödyntäminen on toistaiseksi rajallista, ja käyttövoiman muutokset edellyttävät myös jakeluverkoston kehittymistä alueella.

”Kuljetusten päästövähennysten toteutuminen edellyttää Inexin yhteistyökumppaneilta kaluston kehityksen ja ajanmukaisuuden seurantaa ja konkreettisia tekoja investointeina kuljettamisessa käytettävään kalustoon. Näiden lisäksi kiinnitämme huomiota yritystasolla laajasti oman toiminnan tehostamiseen sekä kalusto- ja teknisten ratkaisujen tuomiin mahdollisuuksiin päästöjen vähentämisessä laajemminkin”, toteaa Inex Partners Oy:n aluepäällikkö Janne Sundqvist.

Lisätietoja:
Janne Sundqvist
Aluepäällikkö
Puh. 040 754 3332


Matti Matinheikki
toimitusjohtaja
Puh. 044 712 5810


Inex Partners Oy on SOK:n kokonaan omistama logistiikkayhtiö. Yhtiön tehtävänä on tuottaa varastointi-, kuljetus ja muut logistiikkapalvelut S-ryhmän päivittäis- ja käyttötavaraketjuille. Yhtiön päätoimipaikat ovat logistiikkakeskukset Sipoon Bastukärrissä.

OAK on oululainen kasvuyritys, joka on yksi Suomen suurimmista kuljetus- ja maarakennusalan palvelun tarjoajista niin monipuolisen palvelumme ja kalustomme kuin yli 400 ammattilaisemmekin myötä. Päivittäisessä kotimaan runkoliikenteessä operoi 60 lämpösäädeltyä täysperävaunuyhdistelmää, mm. koko sivun aukeavia HCT-autoja sekä kaksitasokuljetuksiin räätälöityjä hissiyhdistelmiä.

Jaa verkostollesi